Przeskocz nawigację

Tag Archives: Abolicja podatkowa

W tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv Rafał omawia kolejne zagadnienie związane z niewłaściwym stosowaniem przez organy podatkowe przepisów o abolicji podatkowej. Dotyczy to mianowicie ulgi budowlanej (mieszkaniowej), której kwota powinna ulec zwiększeniu w związku ze zwrotem podatku/umorzeniem zaległości podatkowej w trybie przepisów o abolicji podatkowej. Taki wniosek wypływa z celu wprowadzenia tych przepisów, a więc konieczności zrównania sytuacji podatkowej osób rozliczających się metodą zaliczenia do osób rozliczających swoje zagraniczne dochody metodą wyłączenia z progresją.

Oto fragment cytowanego w Odsłonie uzasadnienia interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 03.03.2009 roku, o sygn.: IPPB4/415-182/08-2/JK (niestety z nieznanych powodów interpretacja została usunięta ze strony Ministerstwa Finansów):

“… wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe z tytułu dochodów uzyskanych w 2006 r. zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Skorzystał z odliczenia od podatku w ramach tzw. dużej ulgi mieszkaniowej. Ulga ta pokryła podatek należny obliczony zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia. W wyniku wejścia w życie ustawy o abolicji podatkowej, podatek należny, obliczony wg metody wyłączenia z progresją zostanie ustalony w niższej wysokości, a tym samym odliczenie od podatku z tytułu ww. ulgi mieszkaniowej nastąpi w mniejszym wymiarze.”


Zobacz inne wypowiedzi Rafała w tym przedmiocie:

Reklamy