Przeskocz nawigację

Od roku 2003 w prawie podatkowym obowiązywały co najmniej trzy sposoby zmniejszania zagranicznego przychodu o diety. Rafał Chmielewski wyjaśnia w tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv stronę techniczną uwzględniania diet w kwocie zagranicznych przychodów.

Reklamy

W tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv Rafał Chmielewski wyjaśnia, że w niektórych sytuacjach może być tak, iż wpłacając zwrócony z zagranicy podatek polskiemu fiskusowi będzie trzeba dopłacić z własnej kieszeni, a więc, że zwrot tego podatku nie będzie korzystny dla podatnika. Dlatego wcześniej – przed ubieganiem się o zwrot podatku z zagranicy – warto jest policzyć, ile tak naprawdę zostanie z tego podatku w naszych rękach.

Zobacz inne wypowiedzi Rafała w tym zakresie:

W tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv Rafał uzasadnia, dlaczego – rozliczając swoje podatki – warto korzystać z usług specjalistów, czyli usług świadczonych przez doradców podatkowych, zamiast z usług biur rachunkowych, oraz jaką odpowiedzialność ponosi doradca podatkowy za podejmowane przez siebie działania.

W tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv Rafał Chmielewski omawia pokrótce procedurę zwortu zagranicznego podatku oraz kwestie związane z opodatkowaniem takiego zwrotu w Polsce. Dodatkowo Rafał uzasadnia, dlaczego – domagając się zwrotu podatku z zagranicy – warto skorzystać z usług firmy pośredniczącej.

W tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv Rafał przekonuje, że nie powinniśmy ślepo wierzyć w zapewnienia, że zmiany w prawie podatkowym – zmiany na lepsze – są dla naszego dobra. Owszem, czasem można tak powiedzieć, ale zwykle dotyczy to tylko tych, którzy mają odpowiednio wysokie dochody, a nie tych, którzy ze względu na małe dochody nie płacą podaków.

W tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv Rafał omawia kolejne zagadnienie związane z niewłaściwym stosowaniem przez organy podatkowe przepisów o abolicji podatkowej. Dotyczy to mianowicie ulgi budowlanej (mieszkaniowej), której kwota powinna ulec zwiększeniu w związku ze zwrotem podatku/umorzeniem zaległości podatkowej w trybie przepisów o abolicji podatkowej. Taki wniosek wypływa z celu wprowadzenia tych przepisów, a więc konieczności zrównania sytuacji podatkowej osób rozliczających się metodą zaliczenia do osób rozliczających swoje zagraniczne dochody metodą wyłączenia z progresją.

Oto fragment cytowanego w Odsłonie uzasadnienia interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 03.03.2009 roku, o sygn.: IPPB4/415-182/08-2/JK (niestety z nieznanych powodów interpretacja została usunięta ze strony Ministerstwa Finansów):

“… wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe z tytułu dochodów uzyskanych w 2006 r. zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Skorzystał z odliczenia od podatku w ramach tzw. dużej ulgi mieszkaniowej. Ulga ta pokryła podatek należny obliczony zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia. W wyniku wejścia w życie ustawy o abolicji podatkowej, podatek należny, obliczony wg metody wyłączenia z progresją zostanie ustalony w niższej wysokości, a tym samym odliczenie od podatku z tytułu ww. ulgi mieszkaniowej nastąpi w mniejszym wymiarze.”


Zobacz inne wypowiedzi Rafała w tym przedmiocie:

W tej Odsłonie Telewizji Podatkowej.tv Rafał Chmielewski wyjaśnia, dlaczego zwrot podatku z zagranicy nie powinien być wpłacony polskiemu fiskusowi, co wynika z treści i celu wprowadzenia przepisów tzw. Ustawy Abolicyjnej.

Zobacz inne wypowiedzi Rafała w tym przedmiocie:

W Odsłonie 1 Telewizji Podatkowej.tv Rafał Chmielewski wyjaśnia co to jest Telewizja Podatkowa.tv i co można tutaj znaleźć. Omawia również ideę założenia tej telewizji, a także wskazuje, jak i dlaczego warto wziąć udział w jej tworzeniu.